سکانس کامل دستگیری روح الله زم و انتقال وی به تهران در فیلم گاندوی دو که احتمالا ندیده اید.