قلمه‌ ها رو خیلی بلند نبرید. قلمه‌ های گیاهان علفی رو حدودای هشت الی ۱۵ سانت ببرید کافیه و چندین نکته دیگر که قلمه های سالم داشته باشید.