کلیپ تصویری از درود به حضرت رسول صلی الله علیه و آله؛ حضرت علی علیه السلام: سلام کردن بر پیامبر صلى الله علیه و آله برتر از آزاد کردن چند برده است.