به عمل کار براید به سخندانی نیست؛ معنا و مفهوم ضرب المثل زیبا و شیرین ایرانی را در فرهنگ های دیگر هم می شود یافت اما نه بدین شیرینی معادل لاتین آن را در این کلیپ می بینیم.