حسین حق‌ پناه و حسین غفاری، کارشناسان سواد رسانه‌ ای با خانواده‌ ها درباره‌ انیمیشن‌ ها گفتگو کردن. این گفتگو رو تماشا ببینید.