می تونید این مواد سالم و ارگانیک را تهیه و با آنها بیسکوییت درست کنید و بجای بیسکویت ساقه طلایی ازش استفاده کنید.