اگر این گلدان زیبا یعنی گیاه هاورتیای گورخری را دارید حتما این کلیپ را برای نگهداری بهتر تماشا کنید. هاورتیا گرما دوسته و آبیاری متعادل نیاز داره، ممکنه ببینین برگهاب پایینی دارن تغییر رنگ میدن بخاطر آبیاری نامناسبه، ممکنه بخاطر زهکشی نامناسب باشه و آب توی خاک مونده و قارچی شده.