حوّل حالنا الی احسن الحال، وقتشه که روزگار عوض شه، حال ما با این بهار عوض شه، باغ ما امیدُ پس بگیره، نفس بگیره، وقت عزم و همت و تلاشه، سنگی نیست که سد راه ما شه، ای فدای اون مدیر که مانع، نمی تراش؛ مداحی دکتر میثم مطیعی در نیمه شعبان سال 1400