آموزش دوخت شلوار زنانه توسط زهرا شفیعی پایه 10 رشته طراحی و دوخت.