اگه یه جایی ادعا می کنه فروشگاه آنلاینه، باید این ویژگی ها رو داشته باشه.