ساخت چراغ خواب، ساخت پایه موبایل، خرد کن، تفنگ دولول کوچیک، پاور بانک.