توضیحات دکتر علیرضا عشقی فوق تخصص ریه کودکان در مورد علت سرفه در کودکان.