این مدل بستن شال رو حتما امتحان کنید هم راحته هم خیلی شیک و برازنده