حاج آقا علوی تهرانی: آیا امام زمان از ما تشرف می خواهند یا تشبه؟! باید تکلیفمان را بفهمیم؛ قسمتی از سخنرانی مذهبی با موضوع وظیفه شیعیان در برابر حضرت مهدی عجل الله