یه جور زیبایی عجیبی شبیه زیبایی دریا.که میشه هر روز واسه تو مرد و نفهمید. یه جایی از خاطره هامی که هم علاج منی هم درد. موزیک استوری علاج با صدای روزبه بمانی.