عصر شیرین قرار است به موضوع زن و خانواده بپردازد، تیتراژ آن با صدا، شعر و آهنگ «بابک افرا»، به عنوان پیشکشی کوچک تقدیم به همه زنان، دختران و مادران سرزمینمان می‌شود.