اگر کودکی دارید که به حرفاتون گوش نمیکنه یا فرزند پرخاشگر دارید بهتون پیشنهاد می کنم که حتما این ویدیو که مشاوره دکتر زهرا رشیدی فرد هست را ببینید.