رابطه های پوچ در میان مرد و زن چگونه روابطی هستند و آیا کارایی هم دارند؟ پاسخ به این سوالات در کلیپ مشاوره روانشناسی دکتر سمانه رضایی.