ماجرای آشنایی دو جوان با شهید سید مجتبی علمدار و فعالیت آنها در بیت الزهرا.