برای درست کردن سمبوسه مایه اون خیلی مهمه، کلیپ آموزشی آشپزی سمبوسه با فر و سرخ کردنی با نواب ابراهیمی.