روسری قجری یک مدل کلاسیک و پر طرفدار که ویدئوی آموزشی بستن اش را با هم می بینیم.