کلیپ طنز از برنامه خنداونه رامبد جوان که واکنش بامزه جناب خان رو نسبت به فحش های رامبد جوان نمایش می دهد.