تصاویر قدیمی از صحبت های شهید رجایی، عباس شیبانی، حبیب الله عسگراولادی و علی اکبر پرورش از نامزدهای انتخابات دوم ریاست جمهوری در تلویزیون.