ضریب عفونتهای داخلی را بالا می برد. یکی ازعلل ناباروری در زنان و مردان است. توضیحات حکیم سید حسن ضیایی در مورد مذمت خوردن غذای مانده.