وای از این وابستگی دلو سپردم دست کی؛ دست تو که فقط با حرف می تونی رامم کنی؛ راهشو میدونستی و آخرم تونستی؛ فکر نمیکردی بشه که راحت منو خامم کنی ... موزیک استوری وابستگی با صدای محسن یگانه.