یک وسیله کوچک و خلاقانه برای شکستن و مغز کردن فندق.