بهار بهار اومده تا باز منو هوایی کنه با عطر نفسهای تو؛ بهار داره در میزنه به هرکجا سر میزنه ببین که دستاشو میذاره توی دستای تو. موزیک استوری بهار با صدای راغب.