تماشای خانه تاریخی مینایی شما را به یک قرن پیش می‌برد؛ به زمانی که کریم آقا بوذر‌جمهری ناظر ساخت بلندترین خیابان خاورمیانه شد. نمایشگاه اهالی خیابان ولیعصر و قصه آپارتمان‌های خیابان ساعی را در خانه تاریخی مینایی ببینید و بشنوید.