دست من گیر که این دست همان است که من، سالها از غم هجران تو بر سر زده ام؛ بخشی از سخنرانی آیت الله سید احمد نجفی درباره عشق امام حسین علیه السلام.