فقط نه امشب که میلادشه. یه عمره این دل همش یادشه. توسلم باز به اجدادشه. شاید همین جمعه میعادشه. وقتی میاد شیعه نفس میگیره. شمشیر ذوالفقار دست ... سرود شاد میلاد حضرت مهدی عجل الله با نوای محمدرضا طاهری.