جان من است او هی مزنیدش حال من است او هی مبریدش آب من است او نان من است او مثل ندارد باغ امیدش باغ و جنانش آب روانش سرخی سیبش سبزی بیدش متصل است او معتدل است شمع دل است او پیش کشیدش. استوری شاد میلاد امام زمان عجل الله با صدای محسن چاوشی.