بیا وارث ذوالفقار علی بیا قلب مظلوم ها باتو بیا تکیه بر کعبه کن ماه من بیا که نگاه خدا با تو. سرود زیبای انتظار حضرت حجت عجل الله.