تو میای و همه دردامون دوا میشه و؛ تو میای و دلا خونه ی خدا میشه و ... استوری مولودی خوانی شاد محمود کریمی برای عید نیمه شعبان.