محمد ابوالحسنی، تهیه کننده و خالق انیمیشن دیرین دیرین، هفتم فروردین ماه بر اثر ابتلا به ویروس کرونا دارفانی را وداع گفت، ابوالحسنی از پیش قراولان تولید صنعتی انیمیشن در ایران بود...