و زمان ظهورت را نزدیک و یار و یاورت را بسیار گرداند. کلیپ استوری ویژه عید نیمه شعبان.