خواب دیدم که تو با فصل بهار آمده‌ای؛ باید امسال بیایی بشوی تعبیرش... کلیپ استوری انتظار ویژه نیمه شعبان.