شمسه فرم های زیبا و پیچیده از هنر تذهیب هستند در این کلیپ آموزشی می توانید مرحله قلمگیری را مشاهده کنید.