خدایا به درگاه تو عجز محضم؛ خدایا رهامون نکن تو یه لحظم؛ خدایا تویی نور امید؛ که تو ناامیدی میوون دلا می درخشی؛ خدایا ببین بنده هات غرق دردن؛ خدایا اگه بندگی تو نکردن؛ خدایا تویی اون کسی که با دریای رحمت می تونی همیشه ببخشی. کلیپ زیبای مناجات محمدحسین پویانفر.