ویژه "هفتمین سالگرد تجاوز عربستان به یمن، نماهنگی از سخنرانی سردار سلیمانی و رهبر انقلاب درباره کمک آمریکا به عربستان و جنایت آنان در یمن.