یکی از بخش‌های سانسورشده امشب «گاندو ۲» با فشار دولت، در تیزر آنچه خواهید دید دیالوگی بود که در آن گفته می‌شد «یک جاسوس در تیم مذاکره‌کننده وجود دارد»؛ اما در نسخه پخش‌شده امشب این دیالوگ حذف و به «پای یک منبع بزرگ‌تر در میان است» تبدیل شد.