بزرگ‌ترین رویداد تاریخ موسیقی ایران با حضور چهل خواننده مطرح کشور، تهیه شده در مأوا (دفتر موسیقی سازمان هنری اوج) با آهنگ سازی فرزاد فرزین.