ماجرای حمله رسانه‌ای به کسی که یکم از ایران تعریف کرده بود رو ببینید