بخت باز آید از آن در که یکی چون تو درآید، روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید، صبر بسیار بیاید پدر پیر فلک را، تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید. کلیپ استوری ویژه ایام نیمه شعبان با صدای حامد زمانی.