کلیپ نظرات جالب جناب خان در برنامه خندوانه در مورد قوانین کشور.