حول حالنا دلتنگ حرمتم باوفا؛ حول حالنا امسال دیگه ببرم کربلا. کلیپ استوری مداحی حسین طاهری برای لحظات سال تحویل و فراق زیارت کربلا.