عاشقم ببین حالمو گریه های هر روزمو. کی تموم میشه این انتظار. ای ستاره ی شبای تار؛ استوری زیبای انتظار با صدای مهدی شکوهی.