ای مفخر (مظهر) آدینه ام، من عاشق دیرینه ام، عشقت شفای سینه ام، مهدی بیا مهدی بیا؛ دست من و دامان تو، جان جهان قربان تو، چشم من و احسان تو، مهدی بیا مهدی بیا.