نمانده در دلم دگر توان دوری چه سود از این سکوت و آه از این صبوری؛ تو ای طلوع آرزوی خفته در باد بخوان مرا تو ای امید رفته از یاد. کلیپ استوری مناسب وضعیت واتساپ با صدای علیرضا قربانی.