روزای بی تو چه غمگین شبای بی تو چه سنگین. مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ.