دابسمش دیدنی جمعی از پیشکسوتان فوتبالیست به یاد علی انصاریان و مهرداد میناوند.